ZSP im. W. Broniewskiego
poniedziałek, 02 listopada 2009 10:01

rpo

 

„Rozbudowa i remont kapitalny budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie, ul. Kościuszki 28” to największa inwestycja w infrastrukturę edukacyjną realizowana przez Powiat Świdwiński (od 1999 r.). Jej wartość wynosi niemal 9 235 000 zł.

 

W ramach przedsięwzięcia wybudowany został nowy budynek szkoły, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego budynku szkoły, z trzeba kondygnacjami naziemnymi i jedną poziemną. W nowej szkole zajęcia odbywać się będą w 14 salach lekcyjnych, ponad to do dyspozycji uczniów jest biblioteka, czytelnia, przestronna szatnia, w której każdy uczeń ma do dyspozycji zamykaną szafkę. Dzięki podjazdom i windzie obiekt przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowy budynek szkoły oddano do użytku we wrześniu 2009 r.

 

Drugi etap inwestycji obejmuje remont kapitalny „starego” budynku szkoły.


Inwestycja jest finansowana ze środków własnych Powiatu, a także ze źródeł zewnętrznych. Powiat uzyskał dofinansowanie dla realizacji projektu pn. „Budowa sal do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego oraz zakup  środków dydaktycznych na potrzeby szkoły” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, Działanie nr 7.1 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne. Wysokość dofinansowania to 1 477 851 zł.

 

 

Nowa strona www

Szpital w Połczynie-Zdroju

Reklama
Jakich informacji szukasz na naszej witrynie?
 

Szukaj na stronie

tremodernizacja

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości