Komunikat ARiMR
środa, 24 marca 2010 08:41

  

arimr_logo8

  

Od 15 marca br. można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2010 rok.

W tym roku rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), mogą ubiegać się o te płatności na jednym, wspólnym formularzu wniosku.
Wypełniony wniosek wraz z materiałem graficznym należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR w Świdwinie albo przesłać pocztą, w terminie od 15 marca do 17 maja 2010 r. Jeśli wniosek złożony zostanie po 17 maja 2010 r. – ale nie później niż do dnia 11 czerwca 2010 r., za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej rolnikowi kwoty płatności o 1%.

Od roku 2010 rolnicy, którzy spełniają warunki do otrzymania jednolitej płatności obszarowej, mogą ubiegać się o dwa nowe rodzaje wsparcia specjalnego:
- płatności obszarowe do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, które  przysługują  rolnikom w całym kraju do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych w plonie głównym, położonych na działkach rolnych, do których została przyznana jednolita płatność obszarowa,
- płatności do krów i owiec, które  przysługują rolnikom z województw południowej Polski: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub śląskiego -płatność do krów oraz  płatność do owiec przysługująca rolnikom z województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Od 2010 roku obowiązują zmiany w zasadach przyznawania płatności:
- w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, o które ubiegają się polscy rolnicy, rolnikom prowadzącym uprawę zagajników drzew o krótkiej rotacji,  takich jak: brzoza, topola, robinia akacjowa, wierzba, przysługują jednolite płatności obszarowe, należy jednak zadeklarować we wnioskach o dopłaty bezpośrednie tak wykorzystywane grunty, jako odrębne działki rolne,
- druga zmiana dotyczy krajowych uzupełniających płatności obszarowych (UPO). Przysługują one do powierzchni, na których nie jest prowadzona żadna uprawa, jeżeli grunty te będą utrzymywane w dobrej kulturze rolnej. Dotychczas do takich gruntów przysługiwała jedynie jednolita płatność obszarowa.

Od 2010 roku nie będą przyznawane płatności do upraw roślin energetycznych, a w związku ze zniesieniem tych dopłat nie będzie  też przyznawana pomoc do rzepaku. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, od 2010 r. nie będą przyznawane krajowe płatności uzupełniające do powierzchni uprawy chmielu w danym roku związanej z produkcją. Pozostaną jedynie tzw. historyczne dopłaty do powierzchni upraw chmielu.

ARiMR przypomina, że rolnicy otrzymujący jakiekolwiek dopłaty powierzchniowe, np. płatności bezpośrednie, ONW, rolnośrodowiskowe czy pieniądze za zalesione grunty rolne lub grunty inne niż rolne, muszą bezwzględnie przestrzegać przez cały rok zasad wzajemnej zgodności (cross compliance) w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dobrej kultury rolnej.

Agencja zwraca uwagę, że od 1 stycznia 2010 roku obowiązują dodatkowe normy i wymagania, które nakładają na rolników obowiązek posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń wodnoprawnych oraz zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu.

Świdwin, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 
 

Nowa strona www

Szpital w Połczynie-Zdroju

Reklama
Jakich informacji szukasz na naszej witrynie?
 

Szukaj na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości