OPP
piątek, 02 kwietnia 2010 11:22

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W POWIECIE ŚWIDWIŃSKIM

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych

Prezes – Wojciech Majkowski
ul.: Ks. Jerzego Popiełuszki 36 A
78-300 Świdwin
KRS: 0000230780


Telefon: (0-94) 365 46 17
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.sis-swidwin.pl

KRS: 0000230780
NIP: 672-194-03-34
REGON: 320045667

Konto bankowe:
PKO BP 38 1020 2847 0000 1302 0049 5291

 • Podejmowanie inicjatyw organizacyjnych oraz tworzenie bazy do uprawiania sportu i organizowanie wypoczynku dzieciom, młodzieży i dorosłym.
 • Prowadzenie różnych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 • Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych programów finansowych na realizację zadań statutowych.
 • Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony i promocji zdrowia.
 • Działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
KONTO: PKO Bank Polski 38 1020 2847 0000 1302 0049 5291

Stowarzyszenie „Merkury” w Połczynie Zdroju
Prezes – Katarzyna Skorupa
UL. GRUNWALDZKA 31, 78 – 320 POŁCZYN ZDRÓJ
Nr KRS 0000036055

 • działania na rzecz osób bezrobotnych/rynku pracy,
 • działania na polu pomocy społecznej,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych.   
  KONTO: Bank Spółdzielczy w Połczynie Zdroju 97 8577 0005 0009 6915 2000 0010

Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie-Zdroju
Prezes – Arkadiusz Raniowski
UL. STRAŻACKA 1, 78 – 320 POŁCZYN ZDRÓJ
www.osp-polczyn.nazwa.pl
Nr KRS 0000017487

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
 • działania na rzecz ochrony środowiska,
 • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych,
 • ratownictwo wodne na wodach śródlądowych,
 • udział w akcjach ratowniczych prowadzonych na miejscu wypadków komunikacyjnych,
 • świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.               
  KONTO: 97 1020 2847 0000 1902 0038 0154

Klub Sportowy „Pogoń” w Połczynie-Zdroju
Prezes – Krzysztof Moskwa
UL. 15-GO GRUDNIA 25, 78 – 300 ŚWIDWIN
Nr KRS 0000017758

 • promocja sportu (w szczególności piłka nożna i brydż),
 • rozwój turystyki, rekreacji, hobby.    
  KONTO: Bank Spółdzielczy w Połczynie Zdroju 23 8577 0005 0000 0244 2000 0010

Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Społecznych „Kariatyda” w Sławoborzu
Prezes – Grażyna Zakonek
UL. KOLEJOWA 8, 78 – 314 SŁAWOBORZE
Nr KRS 0000291438

 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo,
 • zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 • pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Powiatowy w Połczynie-Zdroju

www.tpd-polczyn.prv.pl
Prezes – Teresa Czaplińska
UL. 22-go LIPCA 4  78 – 320 POŁCZYN-ZDRÓJ
Nr KRS 0000318961

 • troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, przedmiotowość, godność, równość szans życiowych, a w szczególności:
  - tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,  
  - przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu  życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  - ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społ., złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci,       
  -pomoc dzieciom-ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych oraz ofiarom przestępstw,        
  - inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,        
  - zapobieganie wychowywaniu się dzieci poza rodziną, 
  - łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji,     
  - wyrównywanie startu i szans życiowych niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Stowarzyszenie „Promyk” w Świdwinie
Prezes – Maria Krzysik
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 78 – 300 ŚWIDWIN
Nr KRS 0000016732

 • wspieranie inicjatyw gospodarczych,
 • pomoc dzieciom i młodzieży będącej w szczególnie trudnych warunkach,
 • pomoc prawna, materialna osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych,
 • wspieranie zawodowe osób niepełnosprawnych,
 • współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i wspieranie placówek oświatowych,
 • niesienie pomocy rodzinie zagrożonej patologią.
 

Nowa strona www

Szpital w Połczynie-Zdroju

Reklama
Jakich informacji szukasz na naszej witrynie?
 

Szukaj na stronie

tremodernizacja

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości