OGŁOSZENIE
piątek, 03 marca 2017 17:27

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie uprzejmie informuje, że z dniem 06.03.2017 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

1. „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

 

Termin przyjmowania wniosków w Module II programu w ramach aktualnego roku akademickiego upływa z dniem 30.03.2017 r.

Przyjmowanie wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 odbywać się będzie od 01.09.2017 r. do 10.10.2017 r.

W okresie od 01.05.2017 r. do 30.08.2017 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w następujących obszarach:

A – likwidacja bariery transportowej:

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

b) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

b) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

C – likwidacja barier w poruszaniu się:

1. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

2. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

3. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie jakości)

D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

PCPR

 

 

Nowa strona www

Szpital w Połczynie-Zdroju

Reklama
Jakich informacji szukasz na naszej witrynie?
 

Szukaj na stronie

tremodernizacja

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości