Informacja
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 15:41

Terminarz posiedzeń  komisji Rady Powiatu w Świdwinie w miesiącu kwietniu 2017 r.

1. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Temat posiedzenia:

1. Sytuacja na rynku pracy w Świdwinie.

2. Informacja o realizowanych i planowanych na 2017 r. przedsięwzięciach przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie przy udziale środków zewnętrznych.

3. Informacja o udzielonych dotacjach dla organizacji pozarządowych w 2016 roku i kryteria ich przyznawania.

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2016.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

6. Wnioski i opinie komisji.

7. Sprawy bieżące.

Termin posiedzenia: 12 kwietnia 2017 r., godz. 13.00, w sali posiedzeń Starostwa

 

 

2. Komisja Edukacji i Promocji

Temat posiedzenia:

1. Informacja na temat realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” w 2016 roku.

2. Sytuacja finansowa szkół i placówek oświatowych za pierwszy kwartał 2017 r.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2016.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

5. Wnioski i opinie Komisji.

6. Sprawy bieżące.

Termin posiedzenia: 13 kwietnia 2017 r., godz. 13.00, w sali posiedzeń Starostwa

 

 

3. Komisja Rewizyjna

Komisja Budżetu i Porządku Publicznego

Temat posiedzenia:

1. Omówienie wyników kontroli: „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie – wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w 2016 r.”

2. Sytuacja finansowa jednostek oświatowych po naliczeniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej.

3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Świdwińskiego za 2016 r.

1. Zaopiniowanie według właściwości merytorycznych projektów uchwał Rady Powiatu.

2. Wnioski i opinie Komisji.

3. Sprawy różne.

Termin posiedzenia: 20 kwietnia 2017 r., godz. 13.00, w sali posiedzeń Starostwa

 

 

Sesja Rady Powiatu w Świdwinie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r.   o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie.

 

 

 

Nowa strona www

Szpital w Połczynie-Zdroju

Reklama
Jakich informacji szukasz na naszej witrynie?
 

Szukaj na stronie

tremodernizacja

Naszą witrynę przegląda teraz 90 gości