gmina_Rabino GMINA RĄBINO

Urząd Gminy w Rąbinie
Rąbino 28, 78-331 Rąbino
Tel. (094) 3643347

http://www.bip.rabino.pl/

Zobacz mapę gminy >>

Leżąca nad rzeką Mogilicą gmina Rąbino, zajmuje obszar 180 km kw. i obejmuje swym zasięgiem 14 sołectw. Zamieszkuje tu 4.195 osób.Użytki rolne zajmują 56% powierzchni gminy, wysoki udział mają również lasy, zajmujące prawie 37% terenu. Z uwagi na dość wysoki odsetek terenów nadających się pod uprawę, dominującą gałęzią gospodarki jest rolnictwo. W sferze gospodarczej wskazane są preferencje dla rozwoju przemysłu rolno-spożywczego, w tym paszowego i przechowalnictwa, obsługi rolnictwa i produkcji zwierzęcej.

Północną część gminy porastają nieprzebyte lasy Puszczy Koszalińskiej, z dziewiczymi bagniskami i uroczyskami. Na wytrwalszych turystów-piechurów czekają okazałe moreny Kłodzińskich Gór, z pięknymi starodrzewiami, kryjącymi ogromne pomniki nieożywionej przyrody - głazy narzutowe. Okolice mozna podziwiać z punktów widokowych na szczytach wzgórz - szczególnie piękna jest panorama gminy widziana ze wzgórz w okolicach wsi Batyń i Głodzino.  Gmina Rąbino należy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. W 1992 roku gmina przystąpiła do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, z inicjatywy którego w oddalonej 5 km od siedziby gminy, miejscowości Lipie, w 2000 roku rozpoczęto prace nad utworzeniem Ośrodka Edukacji Ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Nowa strona www

Szpital w Połczynie-Zdroju

Reklama
Jakich informacji szukasz na naszej witrynie?
 

Szukaj na stronie

tremodernizacja

Naszą witrynę przegląda teraz 75 gości