swiss contribution
wtorek, 12 lutego 2013 11:15

images1111Trwa realizacja projektu pn.: „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej, KIK/48 współfinansowanego w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Harmonogram realizacji projektu przypada na lata 2011 – 2013.

Powiat Świdwiński w dniu 15.11.2010 r. podpisał ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty umowę partnerską w sprawie wspólnej realizacji ww. projektu. Całkowite wydatki kwalifikowane projektu dotyczących zakresu inwestycyjnego i kosztów zarządzania, przypadające na Powiat Świdwiński wynoszą 3 770 126,83 zł.

Środki na realizację projektu pochodzą ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura, Obszar tematyczny: Odbudowa, remont, przebudowa infrastruktury. Poziom dofinansowania 85% - numer projektu KIK/48

Instytucją Realizującą i koordynatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedziba w Karlinie.

W ramach tego projektu w 2012 roku Powiat Świdwiński zrealizował następujące inwestycje:

1. Budowa instalacji kolektorów słonecznych wraz z modernizacją instalacji c.o. w ZSR CKP w Świdwinie. – koszt realizacji 746 086,64 zł

2. Budowa instalacji kolektorów słonecznych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dzieciowisko w Świdwinie” – koszt realizacji 103 044,02 zł.

3. Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych oraz modernizacja technologiczna kotłowni olejowej wraz z centralą grzewczą z pompą ciepła do wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla DPS w Krzecku.

W 2013 roku Powiat Świdwiński planuje zrealizować kolejna inwestycję pn.: „Instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła w DPS w Modrzewcu.

Projekt stanowi odpowiedź na coraz większe zainteresowanie energią ze źródeł odnawialnych. Zastosowane kolektory słoneczne do procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uzupełnione pompami ciepła oraz montaż pomp ciepła do centralnego ogrzewania jest wysoce zaawansowane od strony technicznej i korzystne pod względem ekonomicznym. Perspektywiczne myślenie o długofalowych oszczędnościach oraz o ochronie środowiska naturalnego skłania samorządy w Polsce do korzystania z tego typu projektów.

DPS Krzecko-1

DPS Krzecko

DPS Krzecko2-1

DPS Krzecko

Placowka Szkolno-Wychowawcza

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Świdwinie

ZSR CKP w Swidwinie

ZSR CKP w Świdwinie

ZSR CKP w Swidwinie 2

ZSR CKP w Świdwinie

 

 

 

Nowa strona www

Szpital w Połczynie-Zdroju

Reklama
Jakich informacji szukasz na naszej witrynie?
 

Szukaj na stronie

tremodernizacja

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości