Organizacje pozarządowe
czwartek, 17 września 2009 10:24

STOWARZYSZENIA, INNE ORGANIZACJE SPOŁ. I ZAWODOWE, FUNDACJE, ZOZ

Z TERENU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

Szczegółowe informacje o stowarzyszeniach, działających na terenie powiatu świdwińskiego
można uzyskać na stronie interentowej Krajowego Rejestru Sądowego :
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Dane na dzień : 16 maja 2015 r.

 

Lp.

Nazwa

Miejscowość

Nr KRS

Typ rejestru

OPP

Wpis dot. postępowania upadłościowego

1

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA

ŚWIDWIN

0000001780

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

2

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIKWIDACJI

POŁCZYN ZDRÓJ

0000009732

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

3

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RUSINOWIE

RUSINOWO

0000009988

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

4

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OPARZNIE

OPARZNO

 

0000011002

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

5

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM W POŁECZYNIE-ZDROJU

POŁCZYN-ZDRÓJ

 

0000011259

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

6

GMINNE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE

RĄBINO

 

0000013018

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

7

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TOPORZYKU

TOPORZYK

 

0000013233

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

8

LUDOWY GMINNY KLUB SPORTOWY „CONTRA” RUSINOWO

RUSINOWO

 

0000013355

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

9

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W POPIELEWIE

POPIELEWO

 

0000015184

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

10

SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY KOŚCIOŁA PRZY PARAFII WOJSKOWEJ POD WEZWANIEM WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – W LIKWIDACJI

ŚWIDWIN

 

0000016300

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

11

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZĄBROWIE

ZĄBROWO

 

0000016586

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

12

STOWARZYSZENIE „PROMYK”

ŚWIDWIN

 

0000016732

Rejestr Stowarzyszeń

TAK

NIE

13

GMINNY KLUDOWY KLUB SPORTOWY „HURAGAN” W BIERZWNICY

BIERZWNICA

 

0000016822

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

14

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

POŁCZYN-ZDRÓJ

 

0000017487

Rejestr Stowarzyszeń

TAK

NIE

15

KLUB SPORTOWY POGOŃ

POŁCZYN-ZDRÓJ

 

0000017758

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

16

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAJĄCZKÓWKU

ZAJĄCZKÓWKO

 

0000021897

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

17

MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GOSPODARKI KOMUNALNEJ, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

POŁCZYN-ZDRÓJ

 

0000023289

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

18

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁACZU

KOŁACZ

 

0000023544

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

19

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW KOŁO TERENOWE W ŚWIDWINIE

ŚWIDWIN

 

0000025951

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

20

KLUB SPORTOWY „TECHNIK” PRZY ZSR W ŚWIDWINIE

ŚWIDWIN

 

0000033874

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

21

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

POŁCZYN-ZDRÓJ

 

0000034127

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

22

ŚWIDWIN-NASZ DOM”

ŚWIDWIN

 

0000034589

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

23

STOWARZYSZENIE MERKURY

POŁCZYN-ZDRÓJ

 

0000036055

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

24

STOWARZYSZENIE ROZWOJU ŁĘG IMIENIEM ELISABETH I GERHARDA VON HAGEN

ŁĘGI

 

0000036632

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

25

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA SAMORZĄDNOŚĆI „NASZ GMINA”

PASZĘCIN

 

0000037377

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

26

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

ŚWIDWIN

 

0000044259

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

27

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZECKU

KRZECKO

 

0000066899

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

28

STOWARZYSZENIE „TOWARZYSTWO PRACY TWÓRCZEJ W BIERZWNICY” W LIKWIDACJI

BIERZWNICA

 

0000110519

Rejestr Stowarzyszeń

TAK

NIE

29

ZWIĄZEK ZAWODOWY BANKOWCÓW BANKU PEKAO SA I ODDZIAŁ W ŚWIDWINIE

ŚWIDWIN

 

0000122149

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

30

STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W ŚWIDWINIE

ŚWIDWIN

 

0000131763

Rejestr Stowarzyszeń

TAK

NIE

31

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W LIKWIDACJI

ŚWIDWIN

 

0000132866

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

32

ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO W POŁCZYNIE-ZDROJU

POŁCZYN-ZDRÓJ

 

0000151762

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

33

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIERZWNICY

BIERZWNICA

 

0000154503

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

34

MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W ŚWIDWINIE

ŚWIDWIN

 

0000165675

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

35

STOWARZYSZENIE PRZYRODNICZO-KULTURALNE „NIEBÓRZ”

NIEBÓRZ

 

0000166606

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

36

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KLĘPCZEWIE

KLĘPCZEWO

 

0000171989

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

37

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA RODZINY W LIKWIDACJI

RĄBINO

 

0000173097

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

38

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZO-KULTURALNYCH „INTEGRACJA

ŚWIDWIN

 

0000174512

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

39

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁAWOBORZU

SŁAWOBORZE

 

0000187185

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

40

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ROKOSOWIE

ROKOSOWO

 

0000190160

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

41

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

SŁONOWICE

 

0000191395

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

42

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LEKOWIE

LEKOWO

 

0000195637

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

43

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

BATYŃ

 

0000199377

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

44

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ZARZĄD ODDZIAŁU W ŚWIDWINIE

ŚWIDWIN

 

0000201358

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

45

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RZEPCZYNIE

RZEPCZYNO

 

0000201513

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

46

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRZEŻNIE

BRZEŻNO

 

0000201639

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

47

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁOWIEŃSKU

SŁOWIEŃSKO

 

0000204778

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

48

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W POWALICACH

POWALICE

 

0000209723

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

49

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM „ISKIERKA”

SŁAWOBORZE

 

0000215846

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

50

STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH

ŚWIDWIN

 

0000230780

Rejestr Stowarzyszeń

TAK

 

51

STOWARZYSZENIE RODZINA KOLPINGA W POŁCZYNIE-ZDROJU

POŁCZYN-ZDRÓJ

 

0000235324

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

52

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DWÓJKI

ŚWIDWIN

 

0000237377

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

53

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW METODAMI EKOLOGICZNYMI „EKOLAND”

ŚWIDWIN

 

0000246248

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

54

ŚWIDWIŃSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONKA

ŚWIDWIN

 

0000251368

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

55

POŁCZYŃSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE

POŁCZYN-ZDRÓJ

 

0000254120

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

56

ŚWIDWIŃSKIE TOWARZYSTWO SPORTU,KULTURY I TURYSTYKI „REGA 2006”

ŚWIDWIN

 

0000265740

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

57

STOWARZYSZENIE ZWIĄZEK ROMÓW POLSKICH W ŚWIDWINIE

ŚWIDWIN

 

0000269417

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

58

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁEJ GÓRZE

BIAŁA GÓRA

 

0000271109

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

59

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - „RADOŚĆ ISTNIENIA”

ŚWIDWIN

 

0000280969

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

60

FUNDACJA PRACOWNICZEJ WŁASNOŚCI ROLNEJ W REDLE W LIKWIDACJI

REDŁO

 

0000287159

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

62

STOWARZYSZENIE „BEZPIECZNE MIASTO ŚWIDWIN”

ŚWIDWIN

 

0000291109

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

63

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INICJATYW SPOŁECZNYCH „KARIATYDA”

SŁAWOBORZE

 

0000291438

Rejestr Stowarzyszeń

TAK

NIE

64

SAMORZĄDOWA GRUPA INICJATYWNA „POŁCZYN”

POŁCZYN-ZDRÓJ

 

0000294522

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

65

STASZIC-STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

POŁCZYN-ZDRÓJ

 

0000302318

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

66

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KLUCZKOWA

KLUCZKOWO

 

0000310464

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

67

ZACHODNIOPOMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK SUMO

ŚWIDWIN

 

0000312186

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

68

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO”

ŚWIDWIN

 

0000312947

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

69

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W POŁCZYNIE-ZDROJU

POŁCZYN-ZDRÓJ

 

0000318961

Rejestr Stowarzyszeń

TAK

NIE

70

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RABINIE

RĄBINO

 

0000320939

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

 

STOWARZYSZENIE SMARDZKO RAZEM

SMARDZKO

 

0000321323

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

71

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA „POLODOWCOWA KRAINA DRAWY I DĘBNICY”

POŁCZYN-ZDRÓJ

 

0000327393

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

72

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LOTNISKA WOJSKOWEGO ŚWIDWIN

ŚWIDWIN

 

0000337855

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

73

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE „CARPE DIEM”

ŚWIDWIN

 

0000355957

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

74

STOWARZYSZENIE DOBRYCH INICJATYW „AKORD”

ŚWIDWIN

 

0000356333

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

75

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY BRZEŻNO

BRZEŻNO

 

0000360264

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

76

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KLĘPCZEWA „MIESZKAŃCY RAZEM”

KLĘPCZEWO

 

0000363254

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

77

STPWARZYSZENIE „POŁCZYŃSKIE INNOWACJE KULTURALNE”

POŁCZYN-ZDRÓJ

 

0000379043

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

78

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY SZKOLE W OPARZNIE

OPARZNO

 

0000380324

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

79

STOWARZYSZENIE INTEGRACJI WIEJSKIEJ „RUSINOWO RAZEM”

RUSINOWO

 

0000381078

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

80

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SOŁECTW NIEMIERZYNO I KŁODZINO „Z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ”

KŁODZINO

 

0000385748

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

81

STOWARZYSZENIE ŚWIDWIŃSKIE CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH W LIKWIDACJI

ŚWIDWIN

 

0000390067

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

82

STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA KULTURY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY „UNISONO”

ŚWIDWIN

 

0000391141

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

83

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW „OPTYMIŚCI”

SŁAWOBORZE

 

0000410978

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

84

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI POŁCZYNA-ZDROJU ORAZ SZWAJCARII POŁCZYŃSKIEJ-”NIEZWYKŁY POŁCZYN”

POŁCZYN-ZDRÓJ

 

0000411195

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

85

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU POMORZA-JUTRZENKA

BATYŃ

 

0000411629

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

86

STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ZAMEK W ŚWIDWINIE

ŚWIDWIN

 

0000420881

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

87

TOWARZYSTWO ROZWOJU MIASTA I GMINY ŚWIDWIN „PRZYJACIELE ŚWIDWINA”

ŚWIDWIN

 

0000462806

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

88

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE „GNIAZDO” W LIKWIDACJI

POŁCZYN-ZDRÓJ

 

0000465736

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

89

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW RENCISTÓW I NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SŁONECZNA JESIEŃ” W ŚWIDWINIE

ŚWIDWIN

 

0000470933

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

90

MIĘDZYBRANŻOWY WOLNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW NASZA PRACA

ŚWIDWIN

 

0000471457

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

91

STOWARZYSZENIE RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „JEDNOŚĆ W ŚWIDWINIE”

ŚWIDWIN

 

0000486779

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

92

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSIEDLA WOJSKOWEGO

ŚWIDWIN

 

0000492851

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

93

STOWARZYSZENIE REFAEL POLSKA

POŁCZYN-ZDRÓJ

 

0000500359

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

94

STOWARZYSZENIE DZIAŁKOWCÓW OGRODU DZIAŁKOWEGO „KABACZEK”

ŚWIDWIN

 

0000509992

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

95

STOWARZYSZENIE „RAZEM ŁATWIEJ”

KLĘPCZEWO

 

0000530483

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

96

STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO „NASZE ZDROWIE”

ŚWIDWIN

 

0000534997

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

97

ZAMKOWE STOWARZYSZENIE NUMIZMATYCZNE W ŚWIDWINIE

ŚWIDWIN

 

0000544314

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE

98

TOWARZYSTWO INICJATYW POZYTYWNYCH SPOŁECZNIE „TIPS”

LEKOWO

 

0000548019

Rejestr Stowarzyszeń

NIE

NIE


 

 

 

 

 

 


 

Nowa strona www

Szpital w Połczynie-Zdroju

Reklama
Jakich informacji szukasz na naszej witrynie?
 

Szukaj na stronie

tremodernizacja

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości