Droga sądowa
środa, 15 kwietnia 2015 10:46

SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

  1. Polubowny Sąd Konsumencki przy Inspekcji Handlowej

Działają one przy instytucjach publicznych np. Inspekcji Handlowej, jednakże mogą prowadzić je również organizacje zrzeszające osoby prowadzące działalność zawodową określonego rodzaju czy wykonujące wolny zawód jak np. izby gospodarcze czy kancelarie prawnicze. Każda z tych instytucji organizując sąd polubowny ustala własną procedurę według której ma działać taki sąd (regulaminy organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich). W skład sądu konsumenckiego wchodzi przewodniczący oraz stali arbitrzy wpisani na listę stałych arbitrów przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Rozpoznanie sprawy przed sądem konsumenckim jest jawne i dopuszcza udział publiczności na rozprawie. Sąd polubowny ma na celu ugodowe zakończenie sporu, nakłania do pojednania i zawarcia ugody między stronami. Cechą sądownictwa polubownego jest jego dobrowolny charakter, co oznacza, że obie strony sporu muszą wyrazić zgodę i podpisać zapis na sąd polubowny, aby sprawa mogła być rozstrzygana przez sąd konsumencki. Do sądu konsumenckiego można wnosić sprawy niezależnie od wartości przedmiotu sporu.

W Szczecinie Stały Polubowny Sąd Konsumencki mieści się w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, przy ul. Wały Chrobrego 4,

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 91 422-52-39

internet :

http://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/index.php/sad-konsumencki/podstawowe-informacje

 

Dla mieszkańców powiatu świdwińskiego, sprawy rozpatrywane przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki odbywają się w :

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Delegatura w Koszalinie

ul. Andersa 34

75-950 Koszalin

tel. 94 342 82 05

tel./fax. 94 342 62 91

  1. Sąd Polubowny przy UKE i mediacje Prezesa UKE (Polubowne formy rozstrzygania sporów w zakresie usług telekomunikacyjnych)

Jeśli złożona do operatora reklamacja została rozpatrzona odmownie, przed skierowaniem sprawy do sądu powszechnego można skorzystać z pozasądowych form rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentem a operatorem telekomunikacyjnym. Z działalnością Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej związane są dwie formy polubownego rozstrzygania sporów. Są to mediacje Prezesa UKE oraz Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie UKE.

Należy wskazać na co najmniej trzy główne zalety wskazanych powyżej form pozasądowego rozstrzygania sporów:

1) szybkość procesowania,

2) niskie koszty procedury,

3) odformalizowanie.

Uwaga! Warunkiem poddania sporu do rozstrzygnięcia w jednej z pozasądowych form (mediacje, Sąd Polubowny) jest zgoda obu stron, tj. konsumenta i operatora - na taką formę rozstrzygnięcia sporu.

Warunkiem złożenia wniosku podjecie mediacji Prezesa UKE lub wniosku do Sądu Polubownego jest wyczerpanie trybu reklamacji przewidzianego Ustawą Prawo Telekomunikacyjne.

Mediacje Prezesa UKE

Niezbędne informacje dotyczące trybu przeprowadzania mediacji przez Prezesa UKE znajdując się na stronie internetowej UKE. Przede wszystkim każdy zainteresowany znajdzie tam potrzebne informacje dotyczące działań, jakie należy podjąć w celu skutecznego złożenia wniosku o mediacje Prezesa UKE.

Sąd Polubowny przy Prezesie UKE

Na stronie internetowej Sądu Polubownego przy UKE znajdują się niezbędne informacje dotyczące organizacji i działalności Sądu Polubownego. Każdy zainteresowany znajdzie tam informacje dotyczące działań jakie należy podjąć, w celu skutecznego złożenia wniosku do Sądu Polubownego. Strona zawiera również wzory formularzy używanych w postępowaniu przed Sądem Polubownym – zakładka Poradnik/Sąd polubowny/Wzory formularzy w sądzie polubownym.

Uwaga! Wyrok sądu polubownego ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu powszechnego. Od wyroku sądu polubownego nie służy odwołanie. Wyrok sądu polubownego może zostać uchylony przez sąd powszechny wyłącznie w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi o jego uchylenie.

Mieszkańcy powiatu świdwińskiego w sporach z operatorem telekomunikacyjnym mogą zwrócić się o mediacje lub rozstrzygnięcie sprawy w Sądzie Polubownym przy Prezesie UKE do :

Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Delegatura w Szczecinie

Adres: 71-506 Szczecin, Al. Wyzwolenia 70

Tel. 91 422 62 02

Fax 91 422 68 65

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

Nowa strona www

Szpital w Połczynie-Zdroju

Reklama
Jakich informacji szukasz na naszej witrynie?
 

Szukaj na stronie

tremodernizacja

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości