Termodernizacja
środa, 17 kwietnia 2013 08:25

image001 POWIAT ŚWIDWIŃSKI image002

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Świdwińskiego w latach 2011-2013”

Wartość projektu: 5 323, 96 tys. zł

Dotacja NFOŚiGW: 1 597,19 tys. zł

Pożyczka NFOŚiGW: 3 194, 37 tys. zł

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

image004Zgodnie z umowami zawartymi 18 września 2012 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Powiatem Świdwińskim, Powiat realizuje przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Świdwińskiego w latach 2011-2013”. Wartości inwestycji sięga 5 323, 96 tys. zł, w tym dofinansowanie:

- w formie pożyczki 3 194, 37 tys. zł (60% wartości przedsięwzięcia)

- w formie dotacji 1 597,19 tys. zł (30% wartości przedsięwzięcia)

Pozostała część czyli 10 % wartości inwestycji zostanie sfinansowana ze środków własnych Powiatu.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną prace termomodernizacyjne w 6 instytucjach obejmujących 11 budynków:

1) Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu – 4 budynki

2) Domu Pomocy Społecznej w Krzecku – 2 budynki

3) Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dzieciowisko” w Świdwinie,

4) Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktyczne, im. S. Żeromskiego w Świdwinie

5) Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie-Zdroju – 2 budynki

6) Starostwie Powiatowym w Świdwinie – budynek przy ul. Kołobrzeskiej 43

Efekt rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

- modernizację instalacji centralnego ogrzewania i remont kotłowni,

- wymianę okien i drzwi,

- ocieplenie ścian, stropów i dachów.

Realizacja zaplanowanych działań przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz obniży wydatki na produkcję energii cieplnej.

k liknij ----> https://www.nfosigw.gov.pl/

 

 

http://akromer.republika.pl/pl.gifPOWIAT ŚWIDWIŃSKI

 

 

 

 

 

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Świdwińskiego w latach 2011-2013”

Wartość projektu: 5 323, 96 tys. zł

Dotacja NFOŚiGW: 1 597,19 tys. zł

Pożyczka NFOŚiGW: 3 194, 37 tys. zł

 

 

 

 

 


Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 

 

Zgodnie z umowami zawartymi 18 września 2012 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Powiatem Świdwińskim, Powiat realizuje przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Świdwińskiego w latach 2011-2013”. Wartości inwestycji sięga 5 323, 96 tys. zł, w tym dofinansowanie:

- w formie pożyczki 3 194, 37 tys. zł (60% wartości przedsięwzięcia)

- w formie dotacji 1 597,19 tys. zł (30% wartości przedsięwzięcia)

Pozostała część czyli 10 % wartości inwestycji zostanie sfinansowana ze środków własnych Powiatu.

 

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną prace termomodernizacyjne w 6 instytucjach obejmujących 11 budynków:

1) Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu – 4 budynki

2) Domu Pomocy Społecznej w Krzecku – 2 budynki

3) Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dzieciowisko” w Świdwinie,

4) Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktyczne, im. S. Żeromskiego w Świdwinie

5) Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie-Zdroju – 2 budynki

6) Starostwie Powiatowym w Świdwinie – budynek przy ul. Kołobrzeskiej 43

 

 

Efekt rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

- modernizację instalacji centralnego ogrzewania i remont kotłowni,

- wymianę okien i drzwi,

- ocieplenie ścian, stropów i dachów.

 

Realizacja zaplanowanych działań przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz obniży wydatki na produkcję energii cieplnej.

 

Nowa strona www

Szpital w Połczynie-Zdroju

Reklama
Jakich informacji szukasz na naszej witrynie?
 

Szukaj na stronie

tremodernizacja

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości